งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ.2566

วาระการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลม่วงยายน่าอยู่ยั่งยืน พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลม่วงยาย

วาระการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบลม่วงยายน่าอยู่ยั่งยืน พ.ศ.2564

ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2565

เปิดอ่าน 479 ครั้ง

 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน “ถนนสีขาว”

2.การบริหารจัดการน้ำครบทุกระบบ

3.การบริหารองค์กร โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4.การส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้สโลแกนตำบลม่วงยายน่าเที่ยว

5.การบริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้สโลแกนตำบลม่วงยายสะอาด

6.การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในรูปแบบการบริหารรูปแบบกลุ่ม

7.การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม

8.การสร้างความเข้มแข็งให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9.ส่งเสริมกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ

10.ส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม

11.ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน และเป็นเลิศ

12.ส่งเสริมการเรียนนอกระบบ

13.ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น