งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ.2566

วิสัยทัศน์-พันธกิจ เทศบาลตำบลม่วงยาย

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2565

เปิดอ่าน 1003 ครั้ง

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลม่วงยาย

“ชุมชนน่าอยู่ การท่องเที่ยวชายแดน  พัฒนาเศรษฐกิจ 

 ภายใต้ความพอเพียง ส่งเสริมการศึกษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี”

                                                       

                                                       พันธกิจ (Mission)

                                                                        1.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

                                                                        2.การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและการศึกษา

                                                                        3.การส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

                                                                        4.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                                        5.การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

                                                                        6.การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่น

                                                                        7.การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น