งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ.2566

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลม่วงยาย

ลงพื้นที่จ่ายเงินสงค์เคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำงวดเดือนมิถุนายน 2567

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 10 มิถุนายน 2567

เปิดอ่าน 7 ครั้ง

10 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลม่วงยาย ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. – 16.30 น. เทศบาลตำบลม่วงยาย โดยงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จ่ายเงินสงค์เคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำงวดเดือนมิถุนายน 2567

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น