งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ.2566

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลม่วงยาย

โครงการผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF)

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 28 กรกฎาคม 2566

เปิดอ่าน 24 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลู้ ได้จัดทำโครงการผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function : EF) ของเด็กปฐมวัยโดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อให้ครู / ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย มีความรู้ในการผลิตสื่อและใช้สื่อนวัตกรรม สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น