งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ.2566

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลม่วงยาย

การประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลม่วงยาย

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 20 พฤษภาคม 2567

เปิดอ่าน 44 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลม่วงยายโดยนายอภิธาร ทิพย์ตา นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย นายวิวรรธน์ ชัยบำรุง ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลตำบลม่วงยาย ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลม่วงยาย ในการนี้ในที่ประชุมนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานเทศบาลถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมทั้งได้แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจในการต่อต้านการทุจริตในการประชุมครั้งนี้

ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือแบบแผนของทางราชการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เน้นย้ำในเรื่องการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบหากพบเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่ทำงานในเทศบาลเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบจะดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น