งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ.2566

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลม่วงยาย

โครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัวตำบลม่วงยาย

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 27 พฤษภาคม 2567

เปิดอ่าน 43 ครั้ง

เทศบาลตำบลม่วงยาย งานพัฒนาชุมชน จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรักและความอบอุ่นในครอบครัวตำบลม่วงยาย เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีการใช้เวลาร่วมกัน และปลูกจิตสำนึกให้ครอบครัวมอบความรักความอบอุ่นซึ่งกันและกัน ณ อาคารสุขภาวะชุมชน อำเภอเวียงแก่น

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น