งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ.2566

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) 2567 เทศบาลตำบลม่วงยาย

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) 2567

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย

  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (ชี้แจงรายละเอียด)   ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (ชี้แจงรายละเอียด)   ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง (ชี้แจงรายละเอียด)   ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ (ชี้แจงรายละเอียด)   ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล (ชี้แจงรายละเอียด)   การประเมินท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง HPA   Link เข้าสู่ระบบการประเมิน LPA2567   คู่มือการเข้าใช้งานระบบการประเมิน LPA 2567   แบบประเมิน LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ   แบบประเมิน LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   แบบประเมิน LPA ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง   แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ   แบบประเมิน LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล   หลักเกณฑ์การประเมิน LPA 2567 และระยะเวลาการประเมิน   หนังสือซักซ้อมการประเมิน LPA 2567   แบบประเมิน HPA   ปฏิทินการประเมิน LPA 2567 ของเทศบาลตำบลม่วงยาย   ผู้รับผิดชอบหัวข้อการประเมิน LPA 2567 แต่ละข้อ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น