งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ.2566

จดหมายข่าว เทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลม่วงยาย

จดหมายข่าว เทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี 2566

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย

  จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2566   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2566   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2566   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2566   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2566   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   จดหมายข่าวเทศบาลตำบลม่วงยาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2565

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น