งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ. 2565   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบุคคล เทศบาลตำบลม่วงยาย

ประกาศ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบุคคล

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย

  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2565   ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น รอบ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย.2565)   ประกาศรายชื่อพนักงานครูเทศบาล ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย.2565)   ประกาศรายชื่อพนักงานจ้าง ผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย.2565)   ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2566   ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลม่วงยาย   ประกาศการยกย่องชมเชยพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รักษาวินัย มีความมุ่งมั่นอุตสาหะ ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น