งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลม่วงยาย

เทศบาลตำบลม่วงยาย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2564

เปิดอ่าน 13 ครั้ง

เทศบาลตำบลม่วงยาย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2565  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ท่าน้ำงาวสะพานบ้านม่วง หมู่ 3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

            โดยกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการตามประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 78 เรื่อง แนวทางการจัดงานเทศกาลลอยกระทง พื้นที่จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ