งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลม่วงยาย

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด \"ม่วงยายคัพ ประจำปี 2564

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 18 กรกฎาคม 2564

เปิดอ่าน 100 ครั้ง

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด \"ม่วงยายคัพ ประจำปี 64
วานนี้ (วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:00 น.) เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้จัดกิจกรรม พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด \"ม่วงยายคัพ ประจำปี 2564\" ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านม่วงยาย ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ปลัดอาวุโส (นายสุพจน์ ลังกาวีระนันท์) เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ครั้งนี้ค่ะ