งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลม่วงยาย

ปฏิบัติการ KICK OFF รณรงค์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 2564

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 16 กรกฎาคม 2564

เปิดอ่าน 103 ครั้ง

เมื่อวันที่16 กรกฎาคม 2564 เมื่อเวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลม่วงยาย ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติการ KICK OFF รณรงค์การควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ตำบลม่วงยาย ร่วมกับ รพสต.ม่วงยาย,อสม 9 หมู่บ้าน, ชรบ และจิตอาสา ลงพื้นที่ตรวจลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายอะเบท ให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและป้องกันไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต