งานกิจการสภา ท้องถิ่น
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยายครั้งแรก ประจำปี 2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย1/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย2/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่1)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย3/2563 (ครั้งที่2)   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมับสามัญ สมัย4/2563   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงยาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลม่วงยาย

ลงสำรวจพื้นที่อุทกภัย ร่วมกับ อบจ.เชียงราย

ประกาศโดย : เทศบาลตำบลม่วงยาย เมื่อ 08 กรกฎาคม 2564

เปิดอ่าน 61 ครั้ง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลม่วงยาย (นายอภิธาร ทิพย์ตา) และ นายกเทศมนตรีตำบลหล่ายงาว (นายสมพงษ์ เทพไหว) พร้อมด้วยเลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลม่วงยาย และ ตำบลหล่ายงาว เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป